• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Železnička pruga

JP "Železnice Srbije" je krenula sa rekonstrukcijom i modernizacijom železničke pruge Beograd - Niš, koja predstavlja sastavni deo železničkog Koridora 10 tako da se omogući odvijanje dvokolosečnog saobraćaja na celoj dužini pruge. Prva faza ove rekonstrukcije i modernizacije podrazumeva rekonstrukciju i modernizaciju postojeće jednokolosečne deonice Gilje - Ćuprija - Paraćin, kao funkcionalno prostorne celine pruge. U okviru ove rekonstrukcije i modrenizacije potrebno je izgraditi dvokoloseèni železnièki most preko Velike Morave na novoj lokaciji, što uslovljava izmenu trase pruge od stajališta Gilje do stanice Paraćin.
Investitor projekta su Železnice Srbije, izvođaè radova je Italijanska firma ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A ogranak Beograd a podizvođać radova Vodoprivredno Preduzeće "Ćuprija" A. D.

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com