• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Izgradnja male Hidroelektrane "Crkvina" na reci Bistrici i male hidroelektrana "Rečica"
Naručilac: P.D. W&W Energy d.o.o.
Radovi početi u septembru 2012. godine

- Izgradnja deponijsko konsolidacionih pregrada na Zupskoj reci i Repuškom potoku na Staroj Planini.
Naručilac: J.P. "Skijališta Srbije" Novi Beograd.
Radovi obavljeni u periodu od 2007 - 2009. godine

- Sanacija dna postojećeg jezera "Mali Karaman" i proširenje jezera "Mali Karaman" radi zaštite od erozije obodnih ivica. Naručilac: J.P."Skijališta Srbije" Novi Beograd.
Radovi obavljeni u periodu od 2007 - 2009. godine

- Izvođenje protiverozivnih radova na sunčanoj dolini na Staroj Planini.
Naručilac : J.P. "Skijališta Srbije" Novi Beograd.
Radovi obavljeni 2008. godine

- Protiverozivni radovi na ski stazama na Zlatiboru.
Naručilac : J.P. "Skijališta Srbije" Beograd.
Radovi obavljeni u periodu od 2008 - 2010. godine.

- Protiverozivni radovi na ski stazama na Zlatiboru.
Naručilac : J.P. "Skijališta Srbije" Novi Beograd.
Radovi obavljeni u periodu od 2008 - 2009 godine.

- Radovi na poslovnima sanacije i izgradnje kanalske mreže.
Naručilac radova J.V.P. "Srbijavode" , V.P.C. "Morava - Niš".
Radovi obavljeni u toku 2009. godine

- Izgradnja balasta na ist.str.kasete "1" deponije pepela.
Naručilac radova JP EPS P.D. TE "Nikola Tesla" d.o.o. Ogranak društva TE Kolubara - Obrenovac.
Radovi obavljeni u toku 2009. godine.

- Rehabilitacija sistema za navodnjavanje Plavna - sekundarni kanal.
Naručilac : Ministarstvo polj. šum i vod. Republička direkcija za vode, Beograd.
Radovi obavljeni u periodu od 2009 - 2010. godine

- Nadvišenje kasete "B" deponija pepela "A" i "B" u TE Kolubara Veliki Crljeni.
Naručilac radova : JP "Elektroprivreda Srbije" Beograd, ogranak društva TE Kolubara Veliki Crljani.
Radovi obavljeni u periodu od 2009 - 2010. godine

- Rehabilitacija Tovarničkog kanala - glavni kanal.
Naručilac radova : Ministarstvo polj. šum i vod. Republièka direkcija za vode Beograd.
Radovi obavljeni u periodu od 2009 - 2010. godine

- Izvođenje radova na sanaciji korita reke Resave.
Naručilac radova : J.V.P. "Srbijavode" V.P.C. "Morava - Niš".
Radovi obavljeni u 2010. godini

- Radovi na poslovima sanacije i izgradnje kanalske mreže.
Naručilac radova : J.V.P. "Srbijavode", V.P.C. "Morava - Niš".
Radovi obavljeni u 2010. godini

- Radovi na sanaciji reke Resave.
Naručilac radova : J.V.P. "Srbijavode", V.P.C. "Morava - Niš".
Radovi su obavljeni u 2010. godini.

- Sanacija terena u industrijskoj zoni u gradu Jagodini.
Naručilac radova : Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Beograd.
Radovi obavljeni u peridou od 2010 - 2011. godine.

- Radovi na sanaciji - nadvišenju levoobalnog Moravskog nasipa.
Naručilac radova : J.V.P. "Srbijavode", V.P.C. "Morava - Niš".
Radovi su obavljeni u periodu od 2010 - 2011. godine.

- Izrada nožice i uporne grede obaloutvrde na zemnuskom keju na desnoj obali Dunava.
Naručilac radova : J.V.P. "Beograd Vode" Beograd.
Radovi obavljeni u periodu od 2010 - 2011. godine.

- Izrada obaloutvrde desne obale nizv. od brane Zvornik.
Naručilac radova : P.D. "Drinsko - Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta, ogranak HE "Zvornik" Mali Zvornik.
Radovi obavljeni u 2011. godini.

- Radovi na poslovima sanacije i izgradnje kanalske mreže.
Naručilac radova : J.V.P. "Srbijavode", V.P.C. "Morava - Niš".
Radovi obavljeni u 2011. godini.

- Radovi na antierozivnom ureðenju ski staza u ski centru "Kopaonik".
Naručilac radova J.P. "Skijališta Srbije" Novi Beograd.
Radovi obavljeni u 2011. godini.

- Izgradnja retardacione pregrade sa višenamenskom akumulacijom na Debestièkoj reci na Staroj Planini.
Naručilac radova : J.P. "Skijališta Srbije" Novi Beograd.
Radovi obavljeni u 2011. godini.

- Izvođenje radova na sanaciji - nadvišavanju levoobalnog Moravskog nasipa.
Naručlac radova J.P.V. "Srbijavode", V.P.C. "Morava - Niš".
Radovi obavljeni u 2012. godini.

Naši kapaciteti su dovoljno veliki da u graðevinskoj sezoni možemo ostvariti i 1 000 000 m3 iskopa sa prevozom i izradom nasipa.

- Regulacije rečnih tokova:regulacija Crnice kod Paraćna, Rasine, Lepenice i reke Resave. Izmeštanje devijacija reke Velika Morava kod Bagrdana, regulacija reke Ravanice kroz Ćupriju, ukupno uradjeno preko 200 km regulacija rečnih tokova

 

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com