• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

MHE Crkvine i MHE Rečica

U Novoj Varoši je počela izgradnja male Hidroelektrane "Crkvina" na reci Bistrici, ukupne instalisane snage 960kw a sve prema graðevinskoj dozvoli broj 351-32/2012-06 od 22.08.2012. godine i male hidroelektrana "Rečica" na reci Bistrici ukupne instalisane snage 1400kw a prema gradjevinskoj dozvoli broj 351-31/2012-06 od 22.08.2012. godine. Ugovoreno je izvođenje svih radova na izgradnji osim radova na isporuci, montaži, ugradnji i puštanju u rad hidroagregata i elektroopreme. 

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com