• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Nasip Radujevac (Negotin)

Naselje Radujevac locirano je neposredno uz tok reke Dunav i smesteno je na ravnièarskom terenu gde su kote terena veoma niske a sam reèni tok Dunava je relativno duboko useèen u teren. Veoma èesto naselje je pri velikim vodama Dunava ugroženo i poplavljeno. U cilju kvalitetnog rešavanja odbrane od poplava naselja, neophodno je bilo izvrštiti izgradnju sistema za zaštitu naselja od vode. Odbrambeni nasip je u dužini od 2800 m a rok za izgradnju nasipa je godinu dana. Investitor projekta je Svetska Banka.

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com