• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Hidroelektrana Zvornik

Projekat sanacije obaloutvrde desne obale reke Drine u Malom Zvorniku kod HE "Zvornik" obuhvata sanaciju ošteæenog dela izvedene obaloutvrde, kao i ureðenje preostalog dela desne obale do HE "Zvornik"
Prilikom povodnja i propuštanja ekstermno velikih voda rekom Drinom, protoka 3000 - 4000 m3/s u periodu od 01-03.12.2010. godine izvedena obaloutvrda je pretrpela ošteæenja koja je neophodno sanirati prema predvidjenom projektu.

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com