• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Koridor - Ljig

Počeli su radovi na izgradnji regulacije br. 5 u zoni mosta broj 7 na koridoru 11. Radovi se se izvode na veoma zahtevnom terenu a ogledaju se u zidanju kamena u malteru. Naručilac radova je konzorcijum NCI - Nukleus, CLC i kompanija INCOP

 

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com