• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Služba građevinska operativa

     Služba građevinska Operativa u svom sastavu ima gradilišta, gradnje, objekte ili deonice i obavlja delatnost proizvodnje šljunka i eksploatacije kamena, proizvodnje betona i betonske galanterije i preradu drveta. Takodje se bavi i iskopom i eksploatacijom prirodnog šljunka i peska iz korita reka i priobalja, kako za potrebe daljeg separiranja ili pak direktne upotrebe u betonu, tako i za i izradu donjeg stroja u putogradnji.
      Proizvodi separirani šljunak svih frakcija, po svim tehnièkim propisima za izradu betona i betonskih fabrikata. Proizvodi sirovi beton za izvoðenje svih radova u graðevinarstvu, kao i za izvoðenje betoniranja kod hidrotehnièkih radova. Bavi se proizvodonjom kamena za primenu prvenstvno u hidrotehnici kao što su regulacioni radovi i za delimiènu obradu.

Služba mehanizacije

     U okviru službe mehanizacije, preduzeće raspolaže velikim brojem voznog parka: preko 17 bagera razlièitih zapremina kašike i kw, spomenuæemo samo neke kako što su Hyundai R210 LC/Lr-7A sa dugom i kratkom strelom (2009 god), Caterpilar 322D LNS II H (2008 god), Caterpilar 323 DLH (2010, god) i dr.
više od 10 buldožera, grejdera i utovarivaèa kao što su Komat`su D61 EX-15 EO (2008. god), Caterpilar D6N (2011. god), Komat`su D65 EX-15 EO (2006. god), utovarivaè CAT 938G (2001. god) i dr.
preko deset sredstava za stabilizaiju tla kao što su Wakerica DS 720 (2006. god), Vibro ploèa LF 82 (2009. god), vibracioni valjak VV 700D sa ježom i glatkom peglom (2004. god) i dr.
šest mašina za rad u steni, oko 16 transportnih sredstava.

Služba pripreme i pasmana

   Služba pripreme i plasmana obavlja pripreme i praćenje proizvoda. Utvrđuje i planira obim proizvodnje i realizacije prema postojećim sredstvima i raspoloživim kapacitetima. Kontroliše izvršenje planova proizvodnje i upoređuje planirane izvršene količine u fizičkom i finansijskom smislu. Sastavlja planove proizvodnje na osnovu ugovorenih poslova. Prati i analizira proizvodnju u Preduzeću. Razrađuje i formira tehnićku dokumentaciju za licitiranje i ugovaranje poslova. Takođe, sektor za pripremu i plasman izrađuje tehnoekonomske elaborate za realizaciju formiranih ugovora o građenju i dr.

 

 

 

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com