• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

SLUŽBENA DOKUMENTACIJA I OBAVEŠTENJA

 

27.09.2018. godine. Na osnovu člana 35. i člana 66 stav 1. tačka 7 statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija, Nadzorni odbor društva, na sednici održanoj 26.09.2018. godine doneo je sledeću odluku - Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Čuprija za dan 30.10.2018. godine sa početkom u 11 časova u maloj sali Društva u ulici Cara Lazara br 109 u Ćupriji. 

- Odluka o povlacenju akcija sa MTP
- Predlog odluke o promeni pravne forme
- Сазивање ванредне скупштине-ел. потписано
- Izvestaj o potrebi sprovodenja postupka promene pravne forme
- Predlog odluke o prestanku javnog drustva
- Обавештење повериоцима
- Glasački listić

 

Godisnji finansijski izveštaj VP "Ćuprija" A.D. Ćuprija sa revizijom za 2017. godinu:

Izveštaj 2017. godina

  

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com