• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

MHE Porečje

Preduzeće „POWER BNM“ D.O.O. iz Leskovca je otpočelo sa predhodnim aktivnostima na izradi male hidroelektrane „POREČJE“ na Rupskoj reci i Zeleničkom potoku. Izvodjaè radova je Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije. Hidrotehnički sistem MHE POREČJE se sastoji od dva Vodozahvata sa taložnicom i ribljom stazom na Rupskoj reci i na Zeleničkm potoku, derivacionih kanala od cevovoda sa slobodnim tečenjem, sabirne komore, cevovoda sa tečenjem pod pritiskom  i Mašinske zgrade sa vodnom komorom i kanalom za spoj sa donjom vodom.

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com