• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Otvoreno akcionarsko društvo


Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D.
Ulica: "Cara Lazara" br. 109
Fax:           035 / 8871 - 044
Telefoni:   035 / 8871 - 508
                   035 / 8871 - 339
Matični broj preduzeća :   07166591
Tekući račun:                      160-177242-07
PiB:                                        101369470

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com