• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

Nasip Južna Morava

Krajem 2016. godine Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. u konzorcijumu sa V.D. "Jugokop Podrinje"  otpočelo je sa radovima na izrada sistema za zaštitu od poplava za naselje Donji Ljubeš uključujući rekonstrukciju leve obale zaštitnog nasipa u dužini od 16,7km na reci Južna Morava sa levom obalnom zaštitom. 

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com